Utrymningsövning

Kursinnehåll

Vid brand eller annan kritisk situation ska alla arbetsplatser kunna utrymmas. Under en utrymningsövning får personalen möjlighet att pröva sina utrymningsvägar och se hur utrymningsorganisationen fungerar i praktiken. Ofta framkommer då brister som kan ge ett underlag för förbättringsåtgärder.

Kontakta oss för bokning eller frågor om utbildningen.

Målgrupp

Övningen vänder sig till företag, skolor, vårdboenden och andra verksamheter där flertalet människor vistas.

Det finns inga kommande kurstillfällen