Barn HLR

Kursinnehåll

Deltagare i kursen får lära sig att undersöka och behandla medvetslösa barn, ge hjärt-lungräddning samt vidta åtgärder om barnet satt något i halsen.

Målgrupp

Kursen är en grundläggande utbildning och vänder sig till alla med barn-kontakt, exempelvis förskollärare och övrig skolpersonal, vårdpersonal, föräldrar, far- och morföräldrar med flera.

Kursmål

  • Grundläggande kring skillnader mellan barn och vuxna samt hur andning och blodcirkulation fungerar.
  • Att känna igen och vidta korrekta åtgärder vid medvetslöshet, andnings- och hjärtstopp: stabilt sidoläge – mun till mun andning – bröstkompressioner (hjärt- och lungräddning till barn).
  • Att vidta korrekta åtgärder om barnet satt något i halsen.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Pris: 830 kr exkl. moms

Det finns inga kommande kurstillfällen