Grannsamverkan

Kursinnehåll

Syftet med Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet från de boende i området samt kunskap om hur man skyddar sig, vilket avskräcker och försvårar för tjuven. Målet är att minska brottsligheten och öka tryggheten och därmed också trivseln i bostadsområden.

Kontakt för grannsamverkan
För att få veta mer om grannsamverkan där du bor kan du ringa 114 14 och fråga efter samordnaren för grannsamverkan i din kommun.

Mer info finns på hemsidan Samverkan mot brott.

Det finns inga kommande kurstillfällen