Säker by

Kursinnehåll

I samarbete med Polisen, Länsförsäkringar Blekinge, Karlskrona och Ronneby sotningsdistrikt, anordnar Räddningstjänsten en informationsträff kallad "Säker by". Träffarna genomförs i samarbete med den lokala hembygds- eller samhällsföreningen och syftar till att ge invånarna i bygden information som gör att säkerheten och tryggheten ökar. Ämnena som tas upp vid träffen är bland annat brandsäkerhet, soteld, grannsamverkan och försäkringar. 

Vid intresse av att anordna en Säker by-träff kontakta Gustav Olsson, Räddningstjänsten på 0455-303996 eller gustav.olsson@karlskrona.se 

Pris: 0 kr exkl. moms

Det finns inga kommande kurstillfällen