Arbetsplatsbaserad brandskyddsutbildning

Kursinnehåll

Om ditt företag eller arbetsplats behöver anpassad utbildning för att passa era behov, som en kombination av flera utbildningar, kan du kontakta oss.

Exempel på innehåll i en arbetsplatsbaserad brandskyddsutbildning kan vara:
- genomgång av ert brandlarm
- utrymning och organisation
- brandteori och släckövning

Det finns inga kommande kurstillfällen