Anläggningsskötareutbildning

Kursinnehåll

På utbildningen lär du dig hur vi kan minska antalet onödiga larm och hur du skapar en driftssäker anläggning för verksamheten.

 • Provning och skötsel av brandlarmscentralen
 • Brandskydd
 • Anläggningsskötarens uppgifter
 • Detektorers funktion
 • Regler SBF 110
 • Orienteringsritningar
 • Onödiga larm
 • Teoretiska övningar

Kostnaden är 4 000 kronor för första deltagare från respektive företag. Ytterligare deltagare från samma företag betalar 3 000 kronor men erhåller inte pärm enligt nedan*. Moms tillkommer.

Detta ingår i kursavgiften:

 • Lunch och fika.
 • Kursdokumentation (cirka 60 sidor).
 • *”Projekt Säkra larm pärm” (bland annat checklistor, företagsinformation, informationsblad, klistermärken för entrédörrar).
 • Handhavande för din brandlarmcentral.

Vid avbokad utbildning eller inställd kurs gäller:

 • Avbokning senare än en vecka före kursstart kommer en avgift på 1 500 kronor att debiteras per anmäld person.
 • Vid ej meddelad frånvaro debiteras hela kursavgiften (dokumentation erhålles). 
 • Avbokning av andra skäl debiteras 1 500 kronor. 
 • Vid för få anmälningar ställs kursen in. Det meddelas via e-post eller telefon.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som är anläggningsskötare eller till dig som ansvarar för eller utför prov av brandlarmsanläggning.

Pris: 4 000 kr exkl. moms

Det finns inga kommande kurstillfällen