Heta arbeten

Kursinnehåll

 • Försäkringsbolagen ställer krav på dig som utför så kallade brandfarliga heta arbeten. Räddningstjänsten Östra Blekinges utbildning ger dig de kunskaper och färdigheter som du behöver.

 • Utbildningen omfattar bland annat brandkunskap, gällande säkerhetsregler, försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter och organisation på tillfällig arbetsplats samt praktik.

 • Certifikat (giltighet 5 år), kurslitteratur, fika och lunch är inkluderat i kursavgiften.

 • Om ni är minst 10 deltagare från samma företag vid ett och samma tillfälle får ni rabatt med 400 kr per deltagare.


Distansutbildning

 • Smittspridningen av covid-19 har skapat en svår situation då många kursdeltagare inte kan ta sig till utbildningen i Heta Arbeten. Med anledning av detta kan arrangörer inom Heta Arbeten från och med den 7 april 2020 hålla behörighetsutbildningen på distans.
 • Utbildningen är lärarledd och livesänds via webben, kl. 08.00 - ~15.00.
 • Utbildningen kräver att deltagaren har tillgång till dator med kamera och internetuppkoppling. Använd gärna ett headset för bättre ljud.
 • Utbildningen följer de normer och riktlinjer som är framtagna av Utbildningskommittén för Heta Arbeten, och med godkänt avsteg från praktikdelen.
 • Deltagaren erhåller kurslitteratur innan kursstart samt videolänk och instruktioner via e-post.
 • Deltagaren ansluter till kursen via länken i kallelsen. Mötesprogrammet vi använder är Microsoft Teams (gratis och lätt att använda).
 • Obligatorisk ID-kontroll under utbildningen.
 • Godkänd deltagare certifieras och ges behörighet i 5 år. Certifieringen sker genom ett digitalt kunskapstest.
 • Pris distansutbildning: 2600 kr ex. moms (inklusive certifikat och kurslitteratur)

Målgrupp

 • Anställda och entreprenörer som utför Heta Arbeten. 
 • Arbetsledare, entreprenörer och företagsledare som är beställare av Heta Arbeten och därmed har det formella brandskyddsansvaret.

Kursmål

 • Efter utbildningen ska deltagaren kunna vidta förebyggande åtgärder vid brandfarliga Heta Arbeten så att risken för brand eller annan skada minimeras.

 • Efter avslutad kurs med godkänt resultat får deltagaren ett certifikat som gäller i fem år.

Förkunskaper

 • Inga förkunskaper krävs.

Pris: 3 000 kr exkl. moms

Kommande tillfällen i

Karlskrona

Räddningstjänsten
2021-09-22 - 08:00 - 16:00
16 platser kvar
3 000 kr exkl. moms
Räddningstjänsten
2021-11-17 - 08:00 - 16:00
19 platser kvar
3 000 kr exkl. moms

Ronneby

Räddningstjänstens övningsfält Eldorado
2021-10-21 - 08:00 - 16:00
19 platser kvar
3 000 kr exkl. moms
Räddningstjänstens övningsfält Eldorado
2021-12-14 - 08:00 - 16:00
20 platser kvar
3 000 kr exkl. moms